INTEGRITETSPOLICY


Varför ska jag läsa denna policy?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehöriga och Just Tasty värnar om den personliga integriteten. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när det bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person. Denna policy beskriver hur vi på vår webbplats samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • email
  • namn
  • kontaktuppgifter

Du kan få information om vilka uppgifter om dig som Just Tasty behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information.

Hur kommer ni använda min information?

Just Tasty behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om egna, företagets Just Tastys kök, tjänster och produkter. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling.
Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer:

1. Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen.

2. Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information, t.ex. e-post eller namn, sparas om besökaren.

Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Analysverktyg för webbstatistik

Vår webbplats använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Följande cookies skapas:

_ga är en permanent cookie som används för att särskilja användare och sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning, och förfaller ett år efter att den sätts eller senast uppdateras.

_gat är en sessionscookie som används för att beräkna nya sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning, och förfaller 30 minuter efter att den sätts eller senast uppdateras.

Google Analytics

På vår webbplats använder vi funktionerna i webbanalystjänsten Google Analytics för att analysera användningsbeteende och optimera vår webbplats. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Google använder cookies för detta ändamål. Informationen som genereras av cookien om användningen av webbplatsen, till exempel webbläsartyp/version, använt operativsystem, tidigare besökt sida, värdnamn för den åtkomstande datorn (IP-adress), överförs tid för serverbegäran vanligtvis till en Google-server och lagras där. För detta ändamål har vi ingått ett avtal med Google för orderbehandling i enlighet med artikel 28 Dataskyddsförordningen. Å våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på vår webbplats och för att sammanställa ytterligare information om användningen av vår webbplats. Enligt Google kommer IP-adressen som överförs av din webbläsare inte att slås samman med andra data från Google. Vi använder Endast Google Analytics med IP-anonymisering aktiverat genom att utöka denna webbplats med koden “anonymiseraIP”. Detta garanterar maskeringen av din IP-adress, så att alla data samlas in anonymt. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server och trunkeras där. Uppgifterna om användningen av vår webbplats kommer att raderas omedelbart efter utgången av lagringsperioden som vi har ställt in. Google Analytics ger oss följande alternativ för kvarhållningsperioden: 14 månader, 26 månader, 38 månader, 50 månader, tar inte bort automatiskt. Du kan när som helst be oss om lagringsperioden som vi har angett eller göra anspråk på en radering. Behandlingen av dina uppgifter med hjälp av cookies inom ramen för denna tjänst baseras på ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 kap.1 Dataskyddsförordningen. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden i enlighet med artikel 7 kap. 3 Dataskyddsförordningen. I händelse av icke-samtycke eller vid återkallande kommer endast de cookies som är absolut nödvändiga för drift och användning av vår webbplats alltid att ställas in. I detta och i alla andra fall kommer dina uppgifter endast att behandlas på grundval av tekniska krav på grundval av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen . Om du inte samtycker till behandlingen av dina data kan du också förhindra lagring av cookies när som helst genom att ställa in dem i din webbläsare. Mer information finns i “Cookies” i denna integritetspolicy. Dessutom kan du förhindra insamling av data via cookies genom att ladda ner och installera plugin-programmet för webbläsare som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se. Mer information om Googles dataanvändnings-, invändningsalternativ finns i Googles integritetspolicy https://policies.google.com/privacy?hl=se. I den mån uppgifter bör behandlas av Google i USA vill vi påpeka att Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och garanterar därmed att den europeiska dataskyddslagen kommer att följas(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Avtalet om skydd för skydd av privatlivet är ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om att se till att de europeiska dataskyddsnormerna följs i Förenta staterna. Överföringen av uppgifter till Förenta staterna skulle därför tillåtas enligt artikel 45 Dataskyddsförordningen.  

Google-teckensnitt

Vår webbplats använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för en enhetlig presentation av teckensnitt. Google Fonts är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta kommer att göra Google medvetna om att vår webbplats har använts via din IP-adress. Google lagrar också IP-adressen för webbläsaren på slutenheten som besökaren använt på dessa webbplatser. Om webbläsaren inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av datorn. Varje Google Font-begäran överför automatiskt information som språkinställningar, skärmupplösning, version och namn på webbläsaren till Google Server utöver IP-adressen. Det är oklart om dessa uppgifter också kommer att lagras. Google kan dock bestämma teckensnittens popularitet genom insamlade användningsdata. Google publicerar resultaten på interna analyssidor (t.ex. I den mån uppgifter behandlas av Google i USA vill vi påpeka att Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och garanterar därmed att den europeiska dataskyddslagen kommer att följas(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Överföringen av uppgifter till Förenta staterna är därför tillåten enligt artikel 45 Dataskyddsförordningen. Med Google Fonts kan vi använda teckensnitt på vår egen webbplats och behöver inte ladda upp dem till vår server. Google Fonts är en viktig byggsten för att hålla kvaliteten på vår webbplats hög. Alla Google-teckensnitt optimeras automatiskt för webben och detta sparar datavolym och är särskilt användbart för användning av mobila enheter. När du besöker oss säkerställer den låga filstorleken en snabb laddningstid. Dessutom är Google Fonts säkra webbteckensnitt och stöder alla populära webbläsare. Behandlingen av dina uppgifter utförs därför i vårt berättigade intresse av en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineerbjudande., i enlighet med det som avses i artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen. Google lagrar förfrågningar om CSS-tillgångar på sina servrar under en dag. Detta gör att vi kan använda teckensnitt en Google-formatmall. Teckensnittsfilerna lagras på Google i ett år. Om du vill ta bort data tidigt måste du kontakta Google Support(https://support.google.com/?hl=de&tid=231563100246). Mer information om Google Fonts finns i https://developers.google.com/fonts/faq och Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.  

Hosting

Som en del av förvaltningen av vår webbplats lagras alla data som ska behandlas i samband med driften av vår webbplats. Detta är nödvändigt för att möjliggöra driften av webbplatsen. Vi behandlar därför uppgifterna i enlighet med detta på grundval av vårt berättigade intresse för optimering av vårt webbplatserbjudande i enlighet med artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen. För att tillhandahålla vår närvaro online använder vi tjänster från leverantörer av webbhotell som vi tillhandahåller ovannämnda uppgifter i samband med orderbehandling i enlighet med artikel 28 Dataskyddsförordningen.  

Kontakt (kontaktformulär)

Som en del av att kontakta oss kommer dina uppgifter att användas för att behandla kontaktbegäran och behandla den i samband med fullgörandet av förhandsförpliktelser och skyldigheter i enlighet med artikel 6 kap. 1 b Dataskyddsförordningen. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för behandling och svar på din begäran, i händelse av att vi inte kan besvara din begäran eller, om nödvändigt, i begränsad utsträckning. Informationen kan lagras i en kundregister och databas på grundval av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen om direktmarknadsföring. Vi kommer att radera din begäran och dina kontaktuppgifter, förutsatt att din begäran har besvarats och det inte finns några rättsliga krav för att förhindra radering, t.ex. Detta är oftast fallet när det inte har varit någon kontakt med dig i tre år.  

Serverloggfiler

Av tekniska skäl, särskilt för att säkerställa en funktionell och säker webbplats, behandlar vi tekniskt nödvändiga data om åtkomst till vår webbplats i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Följande data loggas:

  • besökta webbplatser
  • webbläsartyp som används/webbläsarversionen
  • operativsystem som används
  • tidigare besökta sidor
  • tid för serverbegäran
  • hur mycket data som skickas
  • värdnamn för åtkomstdatorn och vilken IP-adress som används

Dessa uppgifter tilldelas inte några fysiska personer och används endast för att förbättra vår webbplats. Dessa data överförs endast till vår webbplatsleverantör. Dessa data är inte anslutna eller sammanfogade med andra datakällor. Om olaglig användning av vår webbplats äger rum förbehåller vi oss rätten att kontrollera dessa uppgifter retroaktivt. Databehandlingen baseras på vårt berättigade intresse för den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av vår webbplats i enlighet med artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas med kort varsel efter det att syftet har slutförts, vanligtvis efter några dagar, så länge det inte krävs ytterligare lagring för bevisändamål. Annars kommer uppgifterna att behållas tills en incident slutligen har lösts.  

Om ni inte vill acceptera lagring av cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. Google Analytics erbjuder dig möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik genom att klicka på denna länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vart har ni min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 9 maj 2019.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter till oss hittar du via kontaktsidan på vår hemsida.

Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på  .