Vid eventuell reklamation:

Ange:

  •  Ditt namn och kontaktuppgifter
  •  Vilken produkt reklamationen gäller, bäst före datum samt inköpsdatum.
  •  Bifoga foto på etikett och inköpskvitto.
  • Vi önskar att ni har en tredjedel kvar av produkten. Detta för att vi ska kunna lämna produkt vidare för analys.

Vi ser gärna att ev reklamation görs snarast efter inköpsdatum.
Vi följer sedan upp ärendet beroende på vad det är,  efter rutin och återkopplar.